Rimfrosten 1 med flera

Vi har tagit fram en ny detaljplan för Rimfrosten 1 med flera. Detaljplanen fick laga kraft 2023-05-08.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter inom planområdet som kan utvecklas på platsen under lång tid.

Region Kronoberg meddelade i juni 2023 att ekonomiska förutsättningar sätter stopp för bygget av nytt sjukhus i Räppe. De ska istället fortsätta utreda bygge vid Centrallasarettet Växjö där investeringen kan göras i etapper. Vad som ska händer med tomten i Räppe är inte bestämt.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023