Rinkaby 1:7 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Rinkaby 1:7 med flera i Rinkaby. Detaljplanen fick laga kraft 2013-04-17.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa större byggrätt inom det stugområde som ligger utmed Rinkabysjöns östra sida, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för ett permanent boende i området. Avsikten är också att komma till rätta med de översvämningsproblem som visat sig vid flera tillfällen i början av 2000-talet.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023