Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Romalyckan 1, Teleborg

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Romalyckan 1, Teleborg. Planen vann laga kraft 2013-12-16.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen för Romalyckan är att pröva större byggrätt så att fler hus kan byggas på delar av nuvarande parkering längs med Furutåvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer