Romalyckan 1, Teleborg

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Romalyckan 1, Teleborg. Planen vann laga kraft 2013-12-16.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen för Romalyckan är att pröva större byggrätt så att fler hus kan byggas på delar av nuvarande parkering längs med Furutåvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer