Sjösås 1:44

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Sjösås 1:44 i Braås. Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-17.

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan med markanvändningen handel, till skola och bostad, för att möjliggöra för en förskola inom området.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 13 mars 2023