Sjösås 1:44

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Sjösås 1:44 i Braås, Växjö. Detaljplanen antogs av bygnadsnämnden 2016-10-27 och vann laga kraft 2016-11-17.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan med markanvändningen handel, till skola och bostad, för att möjliggöra för en förskola inom området.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer