Sjösås 1:45 med flera, Braås

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Sjösås 1:45 med flera i Braås. Detaljplanen vann laga kraft 2018-09-28.

Detaljplanen gör det möjligt för en utökad byggrätt för handelsändamål inom fastigheten Sjösås 1:45 samt att justera gällande plan med verklighetens förhållanden så att parkmark som ligger planlagt som parkering ändras till park i planförslaget.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023