Skärvet 6 med flera, Söder

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Skärvet 6 med flera på Söder i Växjö (etapp 1 i planprogrammet för Bäckaslöv). Detaljplanen vann laga kraft 2014-09-23.

Detaljplanen gör det möjligt att tillvara mark för stadsbebyggelse som ligger centralt, främst för bostäder och kontor. Även mindre, icke störande verksamheter, kan vara möjliga såsom vårdinrättningar och lokaler för offentlig verksamhet. Planen föreslår även en omläggning av Södra Järnvägsgatan norrut.

Planområdet ingår i planprogrammet för Bäckaslöv (godkänt i byggnadsnämnden 2012-02-28).

Senast uppdaterad: 8 februari 2022