Snöflingan 10

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Snöflingan 10 i Räppe. Detaljplanen fick laga kraft 2017-11-23.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder och service i form av förskola, vård och centrumverksamhet. Avsikten är också att ge förutsättningar för en varierande bebyggelse med olika våningshöjd och olika upplåtelseformer.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 14 mars 2022