Tåget 5

Vi har tagit fram en detaljplan för kvarteret Tåget på Hovshaga i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2018-03-28.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla ett stadsdelscentrum bland annat genom att godkänna större och flexibel byggrätt. Syftet är också att ge byggrätt för byggnation av framförallt bostäder på en yta som idag används som vändplats för bussar.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022