Telestadshöjden (planprogram)

Vi har tagit fram ett planprogram för fastigheten Växjö 13:32 samt del av Växjö 13:35 och 12:10 på Teleborg i Växjö. Området går under namnet Telestadshöjden. Planprogrammet godkändes i kommunstyrelsen 2014-04-01.

Syftet med planprogrammet är att ge övergripande mål för fortsatt detaljplanearbete inom planområdet. Planområdet föreslås omfatta cirka 500 bostäder anpassade efter terrängen. Bebyggelsen föreslås vara blandad med både flerbostadshus, grupphus och enfamiljshus. Även service och handel ska kunna finnas inom området.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022