Torparen 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Torparen 1 på Teleborg i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2017-03-23.

Detaljplanen gör det möjligt att ge större byggrätt för skolan för att kunna möta det växande behovet inom stadsdelen Teleborg samt öka tillåtet våningsantal till två våningar.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 1 april 2022