Trädan 23, 24 och 27

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheterna Trädan 23, 24 och 27, på Öster i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2014-03-25.

Detaljplanen gör det möjligt att riva de befintliga byggnaderna på fastigheterna Trädan 23, 24 och 27 och istället bygga bostäder, verksamhets- och gemensamhetslokaler inom kvarteret.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022