Tullen 18

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Tullen 18, i Växjö centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2016-04-28.

Detaljplanen är en ändringsplan som innebär tilläggsbestämmelser till befintlig detaljplan ”Del av Kvarter Tullen”. Planområdet som berörs innefattar nuvarande innergård samt del av befintlig byggnad inom fastigheten Tullen 18 som ligger mellan Storgatan och Växjö teater i centrala Växjö.

Innergården består idag av asfaltsytor och ett underjordiskt garage. Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att bebygga innergården med kontorslokaler.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 13 mars 2023