Utfarten 3, Teleborg

Växjö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Utfarten 3. Detaljplanen fick laga kraft den 24 maj 2024.

Syftet med detaljplanen är att ge utökad byggrätt för bostäder inom fastigheten Utfarten 3. Detaljplanen möjliggör för cirka 100 nya lägenheter eller 280 nya studentlägenheter.

Planområdet ligger mellan Teleborgsvägen och Gamla Teleborgsvägen i södra Teleborg och rymmer i dagsläget omkring 80 studentbostäder.

Senast uppdaterad: 7 juni 2024