Vallhagen 2 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheterna Vallhagen 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samt del av Växjö 12:10 på Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla verksamheterna, genom att fastighetsägarna tillåts förvärva mark av Växjö kommun och får utökad byggrätt och användningsändamål på sina fastigheter.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023