Välludden 2 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Välludden 2 med flera i stadsdelen Teleborg, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-12-12.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny förskola intill befintlig förskola och i ett område med intressanta natur- och kulturvärden. Utöver byggnad tillkommer förskolegård och trafiklösning med in- och utfart.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024