Växjö 10:41 med flera, Norra stationsområdet

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 10:41 med flera på norra stationsområdet i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2017-02-28.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa nya bebyggelsekvarter för utvidgning av centrum och stadskärnan. I de bebyggelsekvarteren skapas förutsättningar för bland annat ett större resecentrum, som ska möta stadens framtida behov. Busstrafiken föreslås även få en ny lösning för lokal- och regionaltrafik. Syftet är också att säkerställa en fungerande och attraktiv offentlig miljö, som allmän plats (gata/torg/bro/park) och hur den miljön ska användas.

Planförslaget godkändes av byggnadsnämnden 2016-06-27 och antogs av kommunfullmäktige 2016-08-30. Därefter överklagades beslutet, men mark- och miljödomstolen avslog överklagan och detaljplanen fick laga kraft 2017-02-28.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023