Växjö 11:5, (Sigfridshäll)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 11:5 (Sigfridshäll) på Öster i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2018-02-26.

Detaljplanen gör det möjligt för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande kontor och centrumverksamhet samt parkeringsgarage under Östregårdsgatan.

Senast uppdaterad: 28 november 2022