Växjö 12:10, Limnologen syd

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 12:10 (Limnologen syd), Teleborg. Detaljplanen fick laga kraft 2014-01-16.

Limnologen syd ingår i området Välle broar som är en ”arena” för olika träbyggnadsprojekt. Inom Välle broar ska det inte bara byggas trähus med låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan utan det ska också skapas förutsättningar för en hållbar stadsstruktur - både till form och innehåll.

Detaljplanen godkänner en blandad stadsbebyggelse med en byggnadshöjd på mellan 4-8 våningar.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022