Växjö 12:10 med flera, (Torparängen)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten 12:10, på Torparängen i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-01-26.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya bostäder, anlägga ny begravningsplats samt utveckla en områdespark. Dessutom ges utrymme för att anlägga ny begravningsplats.

Målet med planen är att tillgodose ett behov av nya bostäder i sjönära läge samtidigt som naturen ges utrymme och utgör en viktig del av områdets karaktär och användning. Samtidigt som nya bostäder tillförs området ska därför naturen upprustas och parkmiljöer skapas.

Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-09 att anta detaljplanen. Beslutet överklagades därefter till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2017-01-26 att inte ge så kallat prövningstillstånd. Därmed vann detaljplanen laga kraft 2017-01-26.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023