Växjö 12:4, Vallen

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 12:4 på Teleborg i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2010-09-09.

Detaljplanen gör det möjligt för en utökad byggrätt för bostäder inom området. Även cykelstråket som går genom området kan bli en kommunal gångfartsgata som ger möjlighet att dela upp planområdet i flera fastigheter.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023