Växjö 12:4, Vallen

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 12:4, Vallen, Teleborg. Detaljplanen vann laga kraft 2010-09-09.

Sammanfattning

Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utökad byggrätt för bostäder inom området. Därutöver avses det cykelstråk som går genom planområdet idag att bli en kommunal gångfartsgata som ger möjlighet att dela upp planområdet i flera fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer