Växjö 13:35 (del av Vikaholm)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 13:35 (del av Vikaholm), på Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2016-03-24.

Detaljplanen gör det möjligt att förändra den gamla planens innehåll från storkvarter med en högre bebyggelse till gator och kvarter för småhusbebyggelse. Detaljplanens utformning beror på stor efterfrågan och brist på framförallt tomter till den kommunala tomtkön.

Planens utformning godkänner både villatomter och annan typ av småhusbebyggelse.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023