Växjö 7:8 med flera, Östra Lugnet

Inom området Östra Lugnet har Växjö kommun tagit fram detaljplaner för att kunna bygga bostäder. Planerna har fått laga kraft.

Östra lugnet har planlagts för i första hand bostäder. År 2006 och 2007 togs två större detaljplaner ("etapp 1" och "etapp 2") fram för området. Därefter har nya detaljplaner tagits fram för att komplettera de två ursprungliga detaljplanerna. Bland annat har ett par kvarter gjorts om och vissa tillägg till tidigare planbestämmelser och kartor har gjorts.

  • Växjö 7:8, etapp1
  • Växjö 7:8, etapp 2
  • Växjö 7:68
  • Åsaliden 1
  • Europa 8
  • Ändringsplan Växjö 7:8 (tillägg till bestämmelser i etapp 1 respektive 2)
Senast uppdaterad: 28 juni 2023