Växjö 9:2 med flera, (Fagrabäcksrondellen)

Vi har tagit fram en detaljplan för Växjö 9:2 med flera (Fagrabäcksrondellen) i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-13.

Trafikverket och Växjö kommun arbetade tillsammans i planarbetet för ombyggnad av Österleden och ny trafikplats Fagrabäck. Den föreslagna ombyggnaden krävde ny vägplan för de statliga vägarna, väg 25 och väg 27, samt förändringar i gällande detaljplaner och ny detaljplan för de lokala anslutande vägarna.

Det är den del som omfattas av kommunens detaljplan som har fått laga kraft.

Vägplanen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ytterligare information om projektet på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 december 2021