Växjö 9:32 med flera, Växjö återbruksby

Vi har tagit fram en detaljplan för Växjö 9:32 med flera för Växjö återbruksby på Norremark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21.

Detaljplanen gör det möjligt att etablera en återbruksby i anslutning till Norremarks återvinningscentral. Basverksamheten ska bygga på att ta till vara, förädla och sälja produkter som samlas in från besökande till återvinningscentralen. Tanken är även att återbruksbyn ska fungera som ett informationscentrum för hållbar utveckling och även skapa sysselsättning för personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Planförslaget syftar också till att säkra ytor för den befintliga återvinningscentralen, samt för idrott och friluftsliv.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023