Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu

Här hittar du en lista över alla detaljplaner som kommunen arbetar med just nu.

Pågående samråd och granskningar

För närvarande finns det inga pågående samråd eller granskningar.

Planproessens olika delar. Program, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Du kan välja att sortera de olika kolumnerna, namn, område och var i planprocessen arbetet är. Kolumnrubrikerna kan sorteras från A-Ö eller Ö-A. Klicka på Namn, Område eller Var är vi i planprocessen beroende på hur du vill sortera listningen.

Namn

Område

Var är vi i planprocessen

   

Del av Bergkvara 6:1

Räppe

Projektet är vilande

Portvakten 4

Öster

Samråd till och med 2018-07-09

Svea 6 m.fl. (Vision Lineborg)

Hov

Samråd till och med 2017-09-04

Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik)

Hagavik

Granskning gatukostnadsutredning till och med 2023-11-05

Öjaby 9:4 m.fl. (Norra Öjaby)

Öjaby

Antagande.

Kvarteret Lassaskog

Hov

Samråd till och med 2020-03-23

Trädgårdsmästaren 22 m.fl.

Öster

Projektet är vilande

Växjö 7:10 m.fl. (Hovsdal)

Hovshaga

Samråd till och med 2020-08-09

Växjö 13:29

Teleborg

Samråd till och med 2020-09-04

Viggen 1

Öjaby

Samråd till och med 2021-02-26

Ingelstad 3:37 m. fl. (Ingelstad centrum)

Ingelstad

Samråd till och med 2021-05-02

Leoparden 14

Centrum

Antogs 2024-05-30

Stjärnvik 15:55

Tävelsås

Samråd till och med 2021-06-28

Torsås 7:115 m. fl. (Soltomten)

Ingelstad

Uppdrag. Ingen tid satt för samråd

Sädesärlan 1

Sandsbro

Granskning till och med 2024-06-07

Åby Skola (Åbyfors 2:145, del av Åbyfors 7:14)

Tjureda

Samråd till och med 2023-11-29

Växjö 9:53 m.fl.

Norremark

Samråd till och med 2024-04-08

Ljungadal 5

Västra mark

Samråd till och med 2024-04-10

Ansgarius 15 (gamla komunhuset)

Centrum

Uppdrag. Ingen tid satt för samråd

Risinge 1:20

Hemmesjö

Samråd till och med 2024-06-12

Simhallen 2 m.fl.

Öster

Uppdrag. Ingen tid satt för samråd

 

Senast uppdaterad: 12 juni 2024