Ingelstad 3:37 med flera (Ingelstad centrum)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Ingelstad 3:37 med flera (Ingelstad centrum) i Ingelstad. Planförslaget var ute på samråd 2021-03-22 - 2021-05-02.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och verksamhetslokaler samt säkerställa och utveckla allmän platsmark så som torg, parker och gång- och cykelstråk i Ingelstad centrum.

Frågor och dialog

Vid frågor om detaljplanen kontakta planarkitekt Emma Lennartsson, telefon 0470-436 89 eller e-post Emma.Lennartsson@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024