Leoparden 14

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Leoparden 14 i Växjö centrum. Förslaget var ute på samråd den 24 maj till 16 augusti 2021.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i varierande höjd på fastigheten. Förslaget tillåter byggnader i mellan 2–6 våningar med parkering i huvudsak under marknivå. Avsikten är att ersätta befintlig byggnad där det tidigare varit en vårdcentral.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planchef Djana Micanovic, e-post djana.micanovic@vaxjo.se, stadsarkitekt Henrik Wibroe, e-post henrik.wibroe@vaxjo.se eller planarkitekt Markus Hulenvik, e-post markus.hulenvik@vaxjo.se, telefon via kommunens kontaktcenter 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023