Portvakten 4

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Portvakten 4 på Öster i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 9 juli 2018.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra bostads- och centrumändamål inom planområdet. Fastighetsägaren till Portvakten 4, Vidingehem har ansökt om planändring för del av fastigheten. Avsikten är att bygga flerbostadshus i varierande höjder och utformning, som ska ansluta till bostadshusen på den västra delen av fastigheten.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024