Stjärnvik 15:55

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Stjärnvik 15:55 i Tävelsås. Ett förslag till detaljplan, var ute på samråd till den 28 juni 2021.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder inom planområdet.

Fastighetsägaren vill kunna bygga fristående en- och tvåbostadshus inom omårdet. Detaljplanen begränsar dock inte bebyggelsen till enbart småhus utan även annan typ av bebyggelse som radhus och flerbostadshus i upp till två våningar är möjliga. Detaljplanen ger förutsättningar för en ökad blandning av bostadstyper och upplåtelseformer i Tävelsås.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Johanna Posch Ahl, e-post johanna.posch-ahl@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2024