Svea 6 med flera (Vision Lineborg)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Svea 6 med flera på Hov i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 4 september 2017.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse med centrumverksamhet på Svea 6 samt förskjuta befintlig byggrätt för bostäder öster ut på Svea 19 och 20. Befintlig del av byggrätt på fastigheten 20 tas då bort för att hålla området närmast Vikingsborg fri från bebyggelse.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024