Trädgårdsmästaren 22 med flera, (Öster)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Trädgårdsmästaren 22 med flera på Öster i Växjö. Förslaget är ute på samråd till och med den 31 mars 2020.

Projektet är för närvarande vilande.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga i huvudsak nya bostäder; hyres- och bostadsrätter centralt i Växjö. Även utrymme för kontor och centrumändamål kommer finnas inom området.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024