Tycka till om detaljplan

När en ny detaljplan tas fram finns möjlighet för berörda att få information och kunna påverka. De som berörs kan till exempel vara grannar till planområdet eller myndigheter.

När kan jag lämna mina synpunkter?

Kommunen informerar när det finns möjlighet att påverka. Det görs genom informationsbrev till berörda eller annons i en lokaltidning.

Vid flera tillfällen under planprocessen kan berörda lämna synpunkter och förslag, både i ett tidigt skede men även senare. Dessa tillfällen är vid:

  • programsamråd (i de fall vi gör ett planprogram först)
  • samråd
  • granskning

Tänk på att synpunkterna bara gäller planprogrammet om du lämnar dem under exempelvis programsamrådet. Du behöver lämna dina synpunkter igen om du har synpunkter på planen också. Dina synpunkter väger lika tungt oavsett när du lämnar dem.

Så gör du för att lämna synpunkter

Du lämnar dina synpunkter skriftligt och skickar dem via e-tjänst, brev eller e-post. Synpunkter som kommer in under samrådet samlas och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse.

Vi testar för tillfället möjligheten att lämna yttrande via e-tjänst. Hittar du inte den detaljplan du vill lämna synpunkt på i e-tjänsten - mejla din synpunkt till sbn@vaxjo.se 

Lämna yttrande som sakägare

Synpunkter som kommer in under granskningen samlas och besvaras i ett så kallat utlåtande. Vi skickar inget personligt svar på varje synpunkt. Vill du se svaret du fått, ta del av samrådsredogörelsen eller utlåtandet.

Tänk på detta när du lämnar dina synpunkter

  • Lämna dina synpunkter i tid. Se till att de finns hos kommunen senast på det sista datum som har angetts.
  • Märk synpunkterna tydligt med vilken detaljplan de handlar om.
  • Lämna dina kontaktuppgifter. Vi behöver dina uppgifter för att kunna registrera dina synpunkter på rätt sätt men även om vi behöver informera dig om något senare under planprocessen.  
Senast uppdaterad: 20 april 2023