Lokala utvecklingsgrupper

Lokal utveckling stimuleras bäst genom de som lever och verkar på orten. Där finns det engagemang och den drivkraft som behövs. I Växjö kommun finns det runt 30 lokala utvecklingsgrupper/samhällsföreningar som arbetar aktivt med utveckling av den egna orten.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022