Del: Åryd

Målbilden beskriver Åryd som den attraktiva pendlarorten där det är enkelt att bo och leva.

I Åryd finns möjlighet för både det lilla och det större företaget att verka och utvecklas. Samhället är en grönskande ort med en närvarande kulturhistoria där det alltid är nära till natur och vatten.

Översiktsplanen för Växjö kommun, del Åryd antogs i kommunfullmäktige den 23 april 2012.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022