Del: Centrum/Rutnätsstaden

Rutnätsstaden är riksintressant som stifts- och residensstad, för den successivt framvuxna rutnätsplanen, som skolstad, för de låga ofta putsade byggnaderna, för 1800-talets esplanadstad, för fondbyggnaderna, för stadens direkta övergång i öppen landsbygd och för järnvägsområdet.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att beskriva rutnätsstadens värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv och att ge riktlinjer för centrums utveckling.

År 1992 antog kommunfullmäktige fördjupad översiktsplan för riksintresset.

Senast uppdaterad: 20 januari 2022