Hela kommunen

Växjö kommuns kommuntäckande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i oktober 2005.

Den kommuntäckande översiktsplanen består av cirka 200 sidor kart- och textmaterial. Materialet finns att läsa uppdelat på kapitel under rubriken Relaterade dokument.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med Växjö kommuns översiktsplan och det har tillkommit delar för staden och de större tätorterna.

Flera delar av den kommunövergripande översiktsplanen är inte längre giltiga eftersom de ersatts med en översiktsplan för just den delen. Detta gäller Växjö stad, Gemla-Öja, Åryd, Rottne och Ingelstad.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022