Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gång- och cykelväg över sjön. Bredvik ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken.

I Bredvik planerar vi för:

450 bostäder

Lekplats

I den södra delen av Bredvik planerar vi för en lekplats. Lekplatsen kommer ligga söder om Hagmarksvägen. Innan arbetet kan starta ska en arkeologisk slutundersökning göras. Just nu avvaktar vi beslut från Länsstyrelsen gällande ansökan om arkeologisk undersökning.

Nya Räppevallen

Nya Räppevallen idrottsplats ligger öster om riksväg 23, norr om Pär Lagerkvists skola, längst med Bergsnäsvägen vid Norra Bergundasjön i Växjö. Den stod klar i april 2022.

Anläggningen består av två fullstora fotbollsplaner och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan samt ett klubbhus. Klubbhuset innehåller sex omklädningsrum, ett förråd och en kiosk.

Gång- och cykelväg

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik under den stora bilvägen.  

Vi har även byggt ett gångstråk utmed västra stranden. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön. 

Vi har även byggt en gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön. Längs, den så kallade vallen, finns en badstrand och trädäck. Genom att gång- och cykelvägen är byggd som en vall över sjön skapas en lagun i den norra viken av sjön. Rent och friskt vatten kommer från Helgasjön och lagunens vatten går att bada i.

Pär Lagerkvist förskola och skola

Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Länk till annan webbplats., har byggt en ny förskola och skola. Den nya skolan ersätter Bergundaskolan och har plats för cirka 1 000 elever.

Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar våren 2017.

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Senast uppdaterad: 21 september 2022