Markanvisningstävling Bredvik

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheterna Vinden 1, Molnet 1 och Vädret 1 i Bredvik.

Samtliga fastigheter anvisas för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom stadsutvecklingsprojektet Bredvik.

Tävlingsprocessen

Denna markanvisningstävling genomförs i två steg.

Steg 1. I steg 1 lämnas en intresseanmälan in via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Intresseanmälan ska innefatta en bilaga som kortfattat beskriver bland annat er organisation, ambitioner avseende hållbarhet och vad ni vill utveckla på fastigheten. Bilagan ska vara på max tre sidor. Vid intresse av flera fastigheter, skicka in en intresseanmälan för varje fastighet. Utifrån de intresseanmälningar som kommit in väljs sedan ett antal intressenter ut som går vidare till steg 2. Inlämningen avslutades den 18 december 2020.

Steg 2. De intressenter som går vidare från steg 1 ges möjlighet att lämna in ett komplett tävlingsförslag. Utifrån dessa intressenter utses en eller flera vinnare som erbjuds att teckna ett tolv månader långt markanvisningsavtal. Inlämning av steg 2 avslutades den 9 mars 2021.

Nu pågår utvärdering och tilldeleningen kommer avslutas under våren 2021.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021
Växjö växer