Markanvisningstävling Torparängen

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheten Fotbollen 1 på Torparängen i Växjö.

Fastigheten är för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom stadsutvecklingsprojektet Torparängen.

Tävlingsprocessen

Denna markanvisningstävling genomförs i två steg.

Steg 1

I steg 1 lämnades en intresseanmälan in. Intresseanmälan innefattade en bilaga på max tre sidor med kortfattad beskrivning av:

  • er organisation, möjligheter till genomförande av projektidén och erfarenheter
  • ambitioner avseende hållbart byggande och hållbar utveckling.
  • vad ni vill utveckla på fastigheten, projektidén innehållande information om hustyp, antal lägenheter, upplåtelseform, målgrupp, hållbarhetsambitioner, med mera.

Sista inlämningsdag var den 3 maj 2021. Nu har fem företag bjudits in till att delta i steg 2.

Steg 2

De intressenter som gått vidare från steg 1 ges nu möjlighet att lämna in ett komplett tävlingsförslag. Utifrån dessa intressenter utses en vinnare som erbjuds att teckna ett tolv månader långt markanvisningsavtal.

Sista inlämningsdag i steg 2 är den 14 juni 2021.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Växjö växer