Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Markanvisningstävling Torparängen

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheten Fotbollen 1 på Torparängen i Växjö.

Fastigheten är för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom stadsutvecklingsprojektet Torparängen.

Tävlingsprocessen

Denna markanvisningstävling genomförs i två steg.

Steg 1

I steg 1 lämnas en intresseanmälan in via vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Intresseanmälan ska innefatta en bilaga på max 3 sidor. Bilagan ska innefatta kortfattad beskrivning av:

  • er organisation, möjligheter till genomförande av projektidén och erfarenheter
  • ambitioner avseende hållbart byggande och hållbar utveckling.
  • vad ni vill utveckla på fastigheten, projektidén innehållande information om hustyp, antal lägenheter, upplåtelseform, målgrupp, hållbarhetsambitioner, med mera.

Intresseanmälan ska tillsammans med bilagan vara inlämnad senast den 3 maj 2021

Steg 2

De intressenter som går vidare från steg 1 ges möjlighet att lämna in ett komplett tävlingsförslag. Utifrån dessa intressenter utses en vinnare som erbjuds att teckna ett tolv månader långt markanvisningsavtal.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2021
Växjö växer