Tack för din anmälan till nyhetsbrevet!

Genom att lämna din e-postadress tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev som handlar om projektet Växjö stationsområde. Du kommer löpande att få nyheter och information, alltifrån första spadtag till händelser som direkt kan påverka trafiken vid exempelvis avstängningar och omledningar.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig. Då raderas dina uppgifter hos oss. Dina personuppgifter kommer endast att sparas och användas hos kommunikationsavdelningen på Växjö kommun under den tid ombyggnad vid stationsområdet pågår.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att få rättelse, överföring, begränsning eller radering av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vård dataskyddsombud på kommunen. Du har rätt att ge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Senast uppdaterad: 9 december 2021