Markanvisningstävling Vikaholm

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheterna Snickarglädjen 1 och Tamburen 8 på Vikaholm.

Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom området Vikaholm.

Dokument som tillhör markanvisningstävlingen hittar du under "Relaterade länkar" och "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Tävlingsprocessen

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg.

Steg 1. En intresseanmälan lämnas in tillsammans med tre bifogade beskrivningar, maximalt en A4-sida per beskrivning. Beskrivningarna ska bland annat innefatta beskrivning av organisation och erfarenhet, ambitioner avseende hållbart byggande samt en beskrivning av projektidén. Utifrån inkomna intresseanmälningar väljs sedan ett antal intressenter ut som går vidare till steg 2.

Sista inlämning var den 22 november 2021.

Steg 2. De intressenter som går vidare från steg 1 ges möjlighet att lämna in ett komplett tävlingsförslag. Utifrån dessa intressenter utses en eller flera vinnare som erbjuds att teckna ett tolv månader långt markanvisningsavtal.

Sista inlämningsdag för steg 2 är den 31 januari 2022.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2021
Växjö växer