Trästaden

Växjös miljö- och hållbarhetsarbete handlar om att se varje insats på miljöområdet som delar av en större helhet. Träbyggnation är ett hållbart byggande med väl dokumenterade klimatfördelar och är en del av denna helhet.

Varför bygger vi i trä?

Ett hus har ett långt liv och det kan delas in i tre faser: i första fasen byggs huset, i andra fasen används huset och i tredje fasen rivs huset. För att bygga hållbart måste huset kunna stå kvar länge. Det ska även orsaka så liten påverkan på miljön och människan som möjligt i alla tre faser av sitt liv. Ett hus i trä binder koldioxid och minskar användningen av koldioxid jämfört med stål och betong. Träbyggnation har även lägre energianvändning än byggande i andra material.

Det är hållbart att bygga i trä. Skogen ger råvaror och energi i ett ständigt kretslopp. Trä är ett förnybart och miljövänligt material. Det är även enkelt att arbeta med och lätt att transportera. Väggar och bjälklag kan byggas och sättas ihop till större delar – så kallade element – på fabriksgolvet. Där är det torrt och arbetet kan göras med hög noggrannhet. På byggplatsen sätts elementen snabbt ihop till ett hus.

Växjö träbyggnadsstrategi

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö – Europas första moderna trästad , 463 kB.. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä. Sedan 2021 ska andelen vara 50 procent. Från 2020 kräver vi även någon form av klimatdeklaration.

Träbyggnadsområden i Växjö

Välle Broar

Torparängen

Bäckaslöv

Senast uppdaterad: 17 november 2023