Gymnasiesärskolan - Kungsmadskolan

Utbildningsnämnden har beslutat att etablera tillfälliga lokaler för Kungsmadskolans gymnasiesärskola, på grund av att de befintliga lokalerna har stora brister och behöver ersättas.

De tillfälliga lokalerna kommer på plats under hösten 2022. Beslut finns också om att starta ett projekt för nya permanenta lokaler för verksamheten.

Senast uppdaterad: 3 juni 2022