Lokalprojekt: Åby skola och förskola

En samlokalisering av förskolorna i Åby skedde sommaren 2022. En mindre ombyggnation pågår i Åby skola, för att alla förskoleavdelningar ska kunna samlas i skolbyggnaden.

Delar av skolans verksamhet kommer under en period att bedrivas i tillfälliga lokaler. Utbildningsnämnden har också beslutat att starta ett projekt för en bättre permanent lokallösning för skolan. Köket i Åby skola behöver byggas om för att få kapacitet att servera mat till alla barn och elever i verksamheterna. Planering av detta pågår.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023