Lokalprojekt: Anpassad gymnasieskola

Utbildningsnämnden har beslutat att starta ett lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan vid Kungsmadsskolan då de befintliga lokalerna har stora brister och behöver ersättas. Under hösten 2022 etablerades tillfälliga lokaler i norra delen av grusplanen söder om skolan.

Gymnasiesärskolans lokaler på Kungsmadskolans ska ses över och det finns ett beslut om att starta ett projekt om nya permanenta lokaler för verksamheten.

Tidplan

Utbildningsnämnden beslutade den 3 maj 2023 att riva de två byggnader på Kungsmadskolan som behöver ersättas.

Rivning av de gamla byggnaderna är igång och arbetet beräknas vara klart vintern 2023/2024.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023