Lokalprojekt: Åryd skola och förskola

I mars 2023 beslutade utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att starta ett lokalprojekt för Åryd skola och förskola. Uppdraget innebär att hitta en lösning som ger permanenta och långsiktiga lokaler till en förskola med cirka 100 barn och en grundskola med en klass per årskurs F-6 samt ny idrottshall.

Nuvarande skolbyggnader har byggts i omgångar mellan 1965 och 1977. Det finns idag även två inhyrda paviljongbyggnader, en för förskola och en för skolverksamhet. Utredningar visar att nuvarande byggnader inte klarar av högre belastning eller en förändrad planlösning. Det är även svårt att få en god energieffektivitet och inomhusklimat med nuvarande förutsättningar. Den sammantagna bedömningen är därför att skolan bör ersättas med nya lokaler som är bättre anpassade för dagens undervisning och verksamhet.

Vid eventuellt beslut om nybyggnation kommer kommunen att ta fram en tillfällig lösning för verksamheterna.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023