Ny förskola i Braås

Växjö kommun bygger nu nya förskolan Ängslyckan i Braås för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner.

Illustrationsbild över Ängslyckans förskola

Tidigare förskolelokaler i Braås var i behov av renovering och uppfyller inte dagens energikrav eller verksamhetens behov. I Braås har kommunen därför påbörjat byggnation av ny förskola för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner. Den nya förskolan byggs på Ängslyckans befintliga förskolegården och ska byggas enligt Miljöbyggnad silver med stomme och fasad i trä. Planen är att befintlig förskola rivs när den nya står klar.

Planen är att befintlig förskola rivs när den nya står klar hösten 2023. När den nya förskolan är klar är kommunens ambition att all förskolans verksamhet i Braås ska samlas på två enheter: på Sjöborgsvägen och i den nya förskolan.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024