Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Ny förskola i Vikaholm

Växjö kommun har beslutat att bygga en ny förskola i östra delen av Vikaholm i Växjö. Nybyggnationen omfattar förskola för 150 barn och ett nytt tillagningskök.

Skiss: LBE Arkitekter

Torpa förskola, som är namnförslaget, kommer att ha sex avdelningar för yngre barn (1–3 år) och fyra avdelningar för äldre barn (4–6 år). Utöver de 150 ordinarie platser kommer det gå att utöka antalet platser under kortare perioder. Tillhörande tillagningskök har kapacitet att laga mat till förskolans barn samt ytterligare 150 portioner.

Förskolan kommer att ligga på Schanders väg på Vikaholm. Bygglovet för byggnation är godkänt och förskolan kommer att byggas i två plan på totalt 2 146 kvadratmeter.

Vöfab Länk till annan webbplats. planerar att börja bygga sommaren 2021 och beräknas vara klar i november 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021