Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klart med konstnärer till Växjös vardagsrum – fokus på tid, resan och den småländska skogen

Nu är det klart vilka konstnärer som ska göra den konstnärliga utsmyckningen i Växjö station och kommunhus. Det blir Bigert och Bergström som gör konsten till golvet vid entrén och Satu-Minna Suorajärvi som gör konsten till ljusschaktet. Båda konstverken är inspire­rade av Smålands skogar och har trä i fokus.

- Vi vill att Växjös vardagsrum ska vara en attraktiv plats där besökare och invånare möts och umgås. Konstverken som är tillgängliga för alla kommer berika och ge en helhetsupplevelse för våra invånare och besökare, berättar Anna Tenje, kommunalråd (M).

Kommunen har under våren gjort en upphandling av den konstnärliga utsmyckningen i vardagsrummet i Växjös nya station och kommunhus. I upphandlingen har konstnärer kunnat ansöka om att göra konsten, dels till ljusschaktet, dels till golvytan. Nu är det bestämt att uppdraget går till två olika konstnärer. Bigert och Bergström med sitt konstverk Trädtid, kommer att placeras på golvet i entréhallen till Växjö vardagsrum. Satu-Minna Suorajärvi med konstverket Sky Diving kommer att placeras i ljusschaktet i Växjö vardagsrum.

Den totala konstbudgeten ligger enligt den så kallade enprocentregeln på 5 miljoner och är inkluderad i den prognostiserade kostnaden för Växjö station och kommunhus. I konstbudgeten finns kostnader för bland annat montering och konstnärer.

Konstnärlig utsmyckning Växjö vardagsrum

Konstverket Trädtid

Om konstverket Trädtid av Bigert och Bergström från Stockholm

Bigert och Bergströms konstverk är inspirerat av Smålands skogar och trädens stillsamma liv. Det är en sittskulptur som är 4 meter hög och placerad centralt i vardagsrummet. Verket är format som ett träd vars olika lager skalats av, årsring för årsring, och på så sätt bildat ett topografiskt träd. Årsringarna som roterar i toppen av skulpturen representerar sekunder, minuter, timmar och dygn. Här menar konstnärerna själva att de hoppas på att besökare ska slå sig ner och reflektera över tid och sitt eget livs rytm.

- Förslaget skapar en naturlig mötesplats och kommer att bli en symbol för Växjö station. Verket associerar till Växjö som trästad och skogen runtomkring oss, säger Filippa de Vos, delprojektledare för den konstnärliga utsmyckningen samt konsthallschef.

Om konstverket Sky Diving av Satu-Minna Suorajärvi från Finland

Konstverket ”Sky diving” kommer att placeras i ljusschaktet i Växjö station och kommunhus men är även väl synligt utifrån. Det är tre spiraler som faller från himlen. Spiralerna är 6–10 meter långa och består av frön, gjorda av hundratals tunna björk-plywood, som långsamt vrider och svävar från taket.

- Den fallande rörelsen associerar till resandet, att släppa taget och börja på nytt – vilket passar bra in i det nya station och kommunhuset. Det finns även en genomgående känsla för hållbarhet i både utförande och materialval som till största delen består av trä, säger Filippa de Vos.

Konstnärlig utsmyckning Växjö vardagsrum

Konstverket Sky Diving

Ny och befintlig konst i nya kommunhuset

Viss del av den befintliga konsten i nuvarande kommunhus kommer att tas med till Växjö station och kommunhus, till exempel Slagbjörnen i nuvarande reception. Den konst som handlades upp nu ingår i den så kallade enprocentregeln, det vill säga en procent av byggkostnaden ska gå till offentlig konst. Det nya kommunhuset är även mindre och har färre väggytor vilket gör att det inte finns lika många ytor som i nuvarande kommunhus. En inventering av konstverken i det nuvarande kommunhuset kommer att påbörjas under hösten.

Om enprocentregeln

Växjö kommun har som riktlinje att 1 procent av byggnadskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad ska gå till offentlig konst. Kommunen ser detta som ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta del av konst. Offentlig konst har alla tillgång till och alla ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.

Senast uppdaterad: 15 juli 2019