Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Planerad förstärkning av projektorganisation för Växjö station och kommunhus

I samband med att bygglovet lämnas in för hela byggnaden går projektet nu in i en intensivare fas. I takt med detta förstärker fastighetsbolaget Vöfab sin projektorganisation enligt plan.

Vöfab förstärker byggprojektets projektorganisation i samband med att omfattningen av byggnationen ökar. Ett arbete som kräver ytterligare styrning av alla led i byggprojektet, att intressenter och aktörer involveras i alla steg innan beslut tas och att allt arbete ska synkas med den operativa och politiska styrgruppen. I dialog med Skanska kommer även deras projektorganisation att förstärkas enligt plan, då projektet går in i nästa fas.

Bygglovet för hela byggnaden planeras att lämnas in under hösten 2018.

Bakgrund

Det här projektet är indelat i tre olika delar och nu är det alltså byggprojektet som ska förstärkas inför nästa fas då bygglovet ska lämnas in.

  • Exploateringsprojektet Växjö stationsområde
  • Byggprojektet Växjö station och kommunhus. Ett delprojekt inom Växjö stationsområde
  • Flytten till det nya kommunhuset med ett helt nytt arbetssätt

Styrning i byggprojektet Växjö station och kommunhus

Den politiska styrningen för projektet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Per Schöldberg (C).

Den operativa styrgruppen för projektet består av Monica Skagne, kommunchef på Växjö kommun, Ove Dahl, projektledare för Växjö station och kommunhus och Christer Carlsson, VD på det kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Projektledarna för exploateringsprojektet Växjö stationsområde och delprojektet Växjö station och kommunhus rapporterar till den operativa styrgruppen som i sin tur rapporterar till den politiska styrgruppen.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022